Гурван хэсэг (Гуравдугаар хэсэг) бүхий дроныг хэрхэн хийх вэ?

3-р хэсэг: Удирдлагуудыг холбох

1)Нислэгийн хянагчтайгаа ажиллах утасгүй алсын удирдлагын систем худалдаж аваарай.

2)Хөдөлгүүрүүдийг хурд хянагчтай холбоно.